image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a usnesení

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Bratronice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - kanalizace 15.9.2020
Ob. záv.vyhl. č.3/2019 - o poplatku za užívání veř. prostranství 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bratronice č.2/2019 - o poplatku ze psů 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bratronice č.1/2019 - odpady 16.12.2019
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje 8.10.2019
Veřejná vyhláška min. zemědělství + příloha 8.4.2019
Požární řád obce Bratronice 10.9.2018
Opatř. obec. povahy - ÚP Bratronice + graf. část 1.12.2017
Opatř. obec. povahy o vydání územního plánu 1.12.2017

Usnesení ze schůzí OZ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2010